Agentie Imobiliara Galati - DACOMARI

UTILE


Acte necesare perfectarii contractelor


Acte necesare pentru perfectarea contractelor de vanzare - cumparare apartamente. 1. ACTE PROPRIETATE APARTAMENT : contract de vanzare cumparare, proces verbal de predare-primire, adeverinta de achitare integrala sau act aditional(eliberate de R.A. Locuinta sau alte institutii de stat), contract de vanzare-cumparare autentificat la notar, iar pentru actele incheiate dupa anul 1999 si incheierea de intabulare de la Judecatorie - in original.2. SCHITE APARTAMENT ( 3 exemplare originale), intocmite de un INGINER DE CADASTRU si avizate de A.N.C.P.I.- Oficiul de Cadastru ...
Citeste mai mult »

LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar


Emitent : Parlamentul Publicat in : Monitorul nr.1 din data 05.01.1998 CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2. - In functie de destinatie, terenurile sunt: a) terenurile cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fane ...
Citeste mai mult »
sus