Agentie Imobiliara Galati - DACOMARI

Acte necesare perfectarii contractelor


Acte necesare pentru perfectarea contractelor de vanzare - cumparare apartamente. 1. ACTE PROPRIETATE APARTAMENT : contract de vanzare cumparare, proces verbal de predare-primire, adeverinta de achitare integrala sau act aditional(eliberate de R.A. Locuinta sau alte institutii de stat), contract de vanzare-cumparare autentificat la notar, iar pentru actele incheiate dupa anul 1999 si incheierea de intabulare de la Judecatorie - in original.

2. SCHITE APARTAMENT ( 3 exemplare originale), intocmite de un INGINER DE CADASTRU si avizate de A.N.C.P.I.- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

3. CERTIFICAT DE NEURMARIRE FISCALA (de la Primarie- Administratia Financiara - valabil 48 ore ).

4. CERTIFICAT DE SARCINI sau EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ( eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - in cladirea fostului Notariat de Stat, str.Nicolae Gane) - este de competenta Biroului Notarial.

5. BULETINE DE IDENTITATE pentru vanzatori si cumparatori ( original si copie ). 6. ADEVERINTA de la Asociatia de locatari ( proprietari ) din care sa rezulte ca nu sunt datorii.

Pentru schimburi si donatii de apartamente sunt necesare aceleasi acte pentru vanzare.

Acte necesare pentru perfectarea contractelor de vanzare - cumparare imobile
(casa cu teren sau teren) 1. ACTE PROPRIETATE IMOBIL compus din casa de locuit cu teren aferent: contract de vanzare-cumparare autentificat la notar, iar pentru actele incheiate dupa anul 1999 si incheierea de intabulare de la Judecatorie, titlu de proprietate, hotarare judecatoreasca - in original.

2. SCHITE IMOBIL ( 3 EXEMPLARE ORIGINALE ) intocmite de un INGINER DE CADASTRU si avizate de A.N.C.P.I.-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

3. CERTIFICAT DE NEURMARIRE FISCALA de la Primarie- Administratia Financiara - valabil 48 ore (adeverinta de rol de la Primaria comunei competente), cu suprafata de teren sau/si casa cu valoare de impunere.

4. CERTIFICAT DE SARCINI sau EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ( eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - in cladirea fostului Notariat de Stat, str.Nicolae Gane) - este de competenta Biroului Notarial.

5. BULETINE DE IDENTITATE pentru vanzatori si cumparatori ( original si copie ).

6. ADEVERINTA DE PREEMTIUNE (afisate timp de 45 de zile la sediul Primariei ) de la Primaria comunei competente pentru terenurile din extravilan.

Pentru schimburi si donatii de imobile sunt necesare aceleasi acte ca si pentru vanzare.

Acte necesare pentru deschiderea succesiunii
1. CERTIFICATUL DE DECES ( original + copie )

2. ANEXA 1 DE LA STAREA CIVILA ( respectiv Primarie - comuna pe anexa se aplica stampila la financiar si valoarea bunurilor - la ultimul domiciliu al defunctului.

3. ADRESA DE LA JUDECATORIE ( subsol - camera 10) - din care sa rezulte ca nu s-a mai dezbatut mostenirea - pentru cei decedati inainte de 17 noiembrie 1995. Atunci cand exista testament - adresa din care sa rezulte ca testamentul nu sa revocat - de la Judecatorie pentru testamentele dinainte de 17 noiembrie 1995.

4. ACTE DE PROPRIETATE ( apartament - contract de vanzare-cumparare, teren-titlu de proprietate, adeverinta de achitare integrala a apartamentului ( daca este cazul) autorizatie constructie, actiuni I.A.S., chitanta loc de veci, cupon privatizare, certificate de actionar, C.E.C., extrase de cont(daca exista sume de bani depuse la banci) - in copie + originale.

5. CERTIFICATE DE NASTERE COPII ( original + copii ).

6. CERTIFICATE CASATORIE PENTRU SOT (SOTIE) SI COPII -copie + original

7. BULETINE DE IDENTITATE - pentru toti mostenitorii

8. DOI MARTORI - cu buletinele de identitate.Ultima actualizare: 18-01-2017
sus